Jak moc se daří testovat osoby s rizikem nákazy?

Vybrat jiné téma

V prosinci testováním prošlo okolo čtvrtiny dospělých. V lednu díky povinnosti testování na pracovištích již 41 % lidí. To skončilo 18.2., a tak na konci měsíce února vidíme již menší snížení procenta otestovaných osob – 37 %. V rámci rizikových lidí, kteří byli v posledním měsíci v kontaktu s nakaženým či měli příznaky, ale přesto dnes prochází testy 62 %. Na začátku podzimu to nebyla ani pětina. Zatímco na podzim testováním v rámci rizikových respondentů procházeli výrazně více neočkovaní, dnes se více testují lidi očkovaní – byli testováni v práci a měli možnost pěti hrazených preventivních testů za měsíc.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

  • Ostatní testovaní

    V posledním měsíci nebyl/a v přímém kontaktu s nakaženým ani nepociťoval/a příznaky nákazy koronavirem, ale byl/a testován/a na koronavirus.
  • Rizikoví testovaní

    V posledním měsíci byl/a v přímém kontaktu s nakaženým či pociťoval/a příznaky nákazy koronavirem a byl/a testován/a na koronavirus.
  • Rizikoví netestovaní

    V posledním měsíci byl/a v přímém kontaktu s nakaženým či pociťoval/a příznaky nákazy koronavirem, ale nebyl/a testován/a na koronavirus.

Co můžeme v datech pozorovat?

Současný vývoj

Zatímco na začátku listopadu procházelo testy 13 % dospělých, na konci roku 2021 to bylo 24 % osob a v lednu, po zavedení testování ve firmách, to již bylo okolo 40 %. Sledovali jsme tak masivní nárůst testování, který ovšem stále nebyl tak vysoký jako na jaře (45 %). V rámci pracujících lidí, kteří plně docházejí na pracoviště se v měsíci do 23.1. testovalo 67 % - třetina lidí z povinného testování vypadla, protože jejich firmy reálně netestují či odmítli.

První dopady ukončení povinnosti testování ve firmách jsou viditelné již na konci února, kdy prošlo testy 37 % osob.

Trend posílení testování se ale promítá do klíčového poměru testovaných a netestovaných v rámci rizikových respondentů, kteří v daném měsíci byli v kontaktu s nakaženým či měli typické symptomy covid-19. Na jaře 2021 procházelo testy okolo 60 % rizikových, pak došlo k obrovskému propadu. Až na konci roku se protestovanost rizikových začala opět blížit 50 % a v lednu opět stoupla na hodnotu 60 % (dnes je na hodnotě 62 %). Díky povinnosti testování ve školách a na pracovištích tak docházelo ke snižování počtu rizikových lidí (mají symptomy či byli v kontaktu), kteří vůbec neprocházejí testy.


Co byste měli vědět (interpretace)

Smysl plošného testování je podle jeho zastánců v tom, že v době silné epidemie nahrazuje zahlcený tradiční systém epidemiologického trasování a testování. Plošné testování může o nákaze informovat starší a jinak rizikové pracující lidi, ale také pracující, kteří mají zranitelného člověka (rodiče) doma. Také může pomoci rozložit vlnu epidemie a získat čas pro její doočkování zranitelné populace (posilující dávky). Pravidelný přímý záchyt nakažených také může být využit k uvolnění neefektivního systému karantén přes pouhý kontakt s nakaženým, který z práce vyřazuje výrazně více lidí. Kritici plošnému testování vytýkají výraznou nákladnost.

Před zavedením povinnosti testování ve firmách testováním celkově procházelo více neočkovaných osob. Kvůli vyřazení ze systému karantén a testování jednu dobu testy procházelo jen 10 % očkovaných, ale 50 % neočkovaných lidí. Nyní se situace obrátila – testy prochází 74 % rizikových očkovaných a 65 % rizikových neočkovaných lidí.

Míra testování souvisí s tím, jakou část epidemie „vidíme“. Ve vlnách epidemie, kdy ve výzkumu Život během pandemie klesla protestovanost rizikové populace, byl podle oficiálních dat vyšší i počet lidí, kteří se o nákaze dozví až při hospitalizaci (tzv. ascertainment rate), a také stoupal počet nadúmrtí bez identifikace covid-19, které jsou z části dány úmrtím doma bez diagnózy.

Testování tak v Česku silně závisí na míře testování na pracovištích a ve školách. V listopadu a prosinci testy procházelo 33 % zaměstnanců, na jaře to bylo až 70 %. Velký rozdíl tedy hrála míra testování ve firmách. Aby splnila účel, musí ale probíhat dostatečně kvalitními testy a s vyšší frekvencí (2krát týdně).


Srovnání s minulostí

Výrazně malá protestovanost byla problémem druhé vlny epidemie na podzim 2020. Nějakým typem testů během měsíce procházelo jen 5 až 8 % dospělých. V rámci rizikové populace byla míra protestovanosti jen okolo 20 %. Čtyři pětiny lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženým či měli typické příznaky covid-19, tak vůbec neprocházelo testy.

K nárůstu protestovanosti rizikové populace došlo už okolo Vánoc a v lednu s posílením preventivních testů a pak na jaře 2022 se zavedením povinného testování ve firmách.


Jak se liší skupiny obyvatel

Větší podíl rizikových lidí – tedy těch, kteří byli v kontaktu s nakaženými či mají symptomy covid-19 – je dlouhodobě mezi mladými do 34 let, mezi pracujícími, kteří docházejí na pracoviště, mezi muži. A obecně také mezi lidmi, kteří jsou sociálně aktivnější a mají více kontaktů.

Mezi mladými lidmi je ale vysoká míra protestovanosti – testy na podzim procházelo 60 % lidí do 34 let, kteří byli v kontaktu s nakaženým či měli symptomy. A naopak okolo 25 % rizikových ve starším věku. Míra protestovanosti silně závisí na pracovním statusu – to se ale mění v čase podle toho, zda se testuje v zaměstnáních.


Metodické poznámky

Respondenti výzkumu Život během pandemie jsou v každé vlně dotazováni, zda v posledních dnech pociťovali vybrané příznaky jako zvýšená teplota, suchý kašel, dýchavičnost, nevolnost atd. Pro indikaci poměrně jasných příznaků byla vybrána ztráta čichu nebo chuti. Kontakt s nakaženým je zjišťován otázkou, zda respondent zná osobu prokazatelně nakaženou koronavirem a byl s ní v osobním kontaktu.

Do skupiny „rizikových“ je respondent zařazen, pokud v období posledních čtyř týdnů pociťoval uvedené příznaky nebo byl v posledním měsíci v přímém kontaktu s nakaženou osobou. Respondent je započítán do skupiny „testovaných“, pokud byl v posledním měsíci testován (Ag či PCR testy).

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8
DATA Z GRAFŮ KE STAŽENÍ (proporce odpovědí a počty respondentů, celkově a ve skupinách)