Jak se pandemie promítá do společenských a volnočasových činností?

Vybrat jiné téma

V předchozích vlnách protiepidemická opatření a nárůst obav výrazně snižovaly většinu sociálních aktivit. Návštěvy rodin a známých o Vánocích stouply na maximum od začátku epidemie (73 %). S lednem tato hodnota poklesla na 56 %, ale již v únoru opět trochu narostla (61 %). S novým rokem více lidí vyrazilo na dovolenou, navštívilo restauraci nebo hospodu a také se opět více zaplnila fitness centra. Většina dalších aktivit se ale výrazně neproměnila.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

Zobraz aktivity typu

pro zvýraznění jednotlivých kategorií, najeďte na název kategorie

Podíl respondentů, kteří v daném týdnu vykonávali alespoň jednou následující aktivity:

  • Nakupování v obchodě (popř. návštěva banky/pošty) s větším množstvím lidí

  • Jízda plným MHD, vlakem nebo autobusem

  • Návštěva lékaře či zdravotních a sociálních institucí (domovy důchodců, nemocnice, stacionáře apod.)

  • Využití veřejných toalet

  • Jízda taxi

Co můžeme v datech pozorovat?

Současný vývoj

S další podzimní vlnou došlo k dílčímu omezí všech aktivit – nejvýrazněji však byly opět omezovány návštěvy stravovacích zařízeních. Na konci roku 2021 alespoň jednou navštívilo hospodu či restauraci pouze 25 % obyvatel. Návštěvnost restaurací ale klesala zejména do konce listopadu – není tedy dána zavedením systému ON, kdy do nich mají přístup jen očkovaní a prodělavší covid-19. Dnes procento osob, které v předchozím týdnu navštívilo stravovací zařízení, vzrostlo na 35 %.

Návštěvy rodiny a přátel lidé omezili na přelomu listopadu a prosince. Během vánočního týdne ale podíl osob, které se setkaly s rodinou či přáteli narostl z 54 % na 73 %. To je nejvíce od března 2020 a to o 10 procentních bodů více než o Vánocích 2020. V polovině ledna se tato hodnota opět snižuje až k 56 procentům, zatímco na konci února dochází k opětovnému oživení na 61 % dospělých respondentů. V únoru se také díky jarním prázdninám navyšuje počet lidí, kteří vyrazili na společnou dovolenou (13 %), což je oproti loňsku více než trojnásobný nárůst. Ve srovnání s minulými vlnami lidé na podzim a kolem Vánoc poněkud méně odkládali návštěvy lékařů, úřadů i omezovali návštěvy nákupních center.


Co byste měli vědět (interpretace)

Mezi nejvíce závislou aktivitou na nařízení vlády a platných opatření se zdá být návštěva restaurace či hospody. Do nich chodí běžně 45 % respondentů a v době uzavření přiznává návštěvu okolo 3 procent. Část ale návštěvy restaurací omezují i samovolně při příchodu epidemie – v době před uzavřením a po otevření je zpravidla navštěvuje okolo 25 až 30 % respondentů.

Mezi nejvíce kontroverzně vnímané opatření patří systém ON – tedy přístup do restaurací a na akce pouze očkovaným a prodělavším a neuznávání testů u neočkovaných (platí od konce listopadu). Tento systém podle našich dat není příliš vymáhán, protože 21 % neočkovaných do restaurací stále chodí a jen část z nich nemoc oficiálně prodělala v posledních 6 měsících.

Na vývoj epidemie reagují lidé i omezením návštěv rodiny a přátel – například na vrcholu podzimní vlny omezily návštěvy přátel a rodiny 10 % respondentů. V předchozích se ale počet lidí navštěvující rodinu a známé propadal až o 20 procent.


Srovnání s minulosti

Nejvíce byly všechny tyto nejrůznější aktivity utlumeny v posledním březnovém týdnu 2020, kdy bylo zavedeno omezení volného pohybu osob. Trávení času s rodinou a přáteli začalo mírně posilovat již v první polovině dubna a využívání služeb v polovině druhé. Návštěva stravovacích zařízení viditelně vzrostla v týdnu od 11. května, kdy byly otevřeny zahrádky, a kontinuálně pak narůstala až do července. Podobně i ostatní aktivity se stupňovaly až do letních prázdnin.

Na podzim došlo s nástupem druhé vlny epidemie k omezení řady sociálních a volnočasových aktivit. Ačkoli intenzita mnoha aktivit oslabovala už v září, zásadnější pokles přišel až v polovině října, kdy byla zavedena přísnější protiepidemická opatření (uzavření škol, stravovacích zařízení, provozoven služeb, části obchodů). S uvolněním vládních opatření na začátku prosince posílila intenzita řady aktivit.

Tento stav trval až do další vlny pandemie a březnových restrikcí a výrazného nárůstu obav. Od dubna dále posilovaly návštěvy mezi přáteli a známými a rozrůstaly se také kolektivní aktivity jako společné procházky venku či výlety i ježdění na chatu. Od konce dubna posilovalo i využívání služeb. Do restaurací se ale lidé plně – a se zpožděním – vrátili až na přelomu června a července.


Jak se liší skupiny obyvatel

Uzavření pohostinských a volnočasových zařízení a zrušení hromadných akcí znamená větší zásah do života mladších dospělých do 35 let, kteří tyto služby a možnosti společenského vyžití využívají častěji než starší ročníky, především ve srovnání s dospělými nad 55 let. Podobně se mladších lidí více dotklo omezení sportovního vyžití a zrušení hromadných akcí.

Využívání běžných služeb, pravděpodobně jako formu vlastní ochrany, omezily zvláště na jaře starší ročníky více než mladší. Stejně tak znamenala epidemie pro starší ročníky větší zásah do využívání lékařské péče, protože návštěvy lékařů u nich poklesly z vyššího výchozího stavu. Nakonec zaznamenaly nejstarší generace nejstrmější propad v návštěvách rodiny či přátel, pravděpodobně opět s cílem zabránit možnému přenosu nákazy.


Metodické poznámky

Respondenti jsou ve výzkumu Život během pandemie dotazováni, zda v předcházejících dvou týdnech (v každém zvlášť) vykonávali alespoň jednou následující aktivity: (1) jízda plným MHD/vlakem/autobusem, (2) nakupování v obchodě (popř. návštěva banky/pošty) s větším množstvím lidí, (3) návštěva lékaře či zdravotních a sociálních institucí (domovy důchodců, nemocnice, stacionáře apod.), (4) využití veřejných toalet, (5) jízda taxi, (6) návštěva restaurace/hospody, (7) návštěva menších sportovních utkání, koncertů či kulturních akcí (50 až 500 účastníků), (8) návštěva větších sportovních utkání, koncertů či kulturních akcí (více než 500 účastníků), (9) návštěva fitness, sportovišť, hraní týmových sportů, (10) účast na společenské události za přítomnosti více než pěti lidí (např. svatba), (11) návštěva rodiny či přátel (u nich či u vás doma), (12) společná dovolená či výlet s více lidmi, (13) chození do parku, po městě apod. ve více než dvou lidech, (14) ježdění na chatu/chalupu a komunikace s místními, (15) cestování či výjezd za prací do zahraničí.

Na účast na hromadných akcích nebyli respondenti dotazováni v období 16. března až 24. dubna (menší akce), resp. až 1. června (větší akce), protože se v tu dobu nemohly konat. Do dat je v těchto případech doplněna nula. Většina aktivit byla zjišťována již od první vlny šetření, avšak některé byly doplněny až postupně: účast na společenské události, chození do parku, ježdění na chatu/chalupu, cestování či výjezd za prací do zahraničí. Tyto aktivity jsou v grafech vykresleny až od okamžiku, kdy byly do výzkumu zahrnuty.

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8
DATA Z GRAFŮ KE STAŽENÍ (proporce odpovědí a počty respondentů, celkově a ve skupinách)