Jak často se během pandemie využívá práce z domova?

Vybrat jiné téma

Osobní přítomnost v práci u průměrného pracujícího výrazně rozšiřuje okruh osob, s nimiž respondenti přicházejí do bližšího kontaktu (až o 15 lidí). Při první vlně epidemie na jaře 2020 pracovalo z domova 23 %, během dalších vln to bylo maximálně okolo 16 % a v posledních vlnách jen 9 % pracujících. Firmy přitom výrazně nenavýšily ani tzv. rotace, při nichž člověk chodí na pracoviště pouze část týdne. Na home office může v Česku kvůli struktuře ekonomiky „jen“ okolo 30 % pracujících – výrazně méně než v zahraničí – ale i tento potenciál je využíván jen z malé části.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

  • Nepracoval/a (dovolená, nemocenská atd.)

  • Plný home office

  • Půl napůl osobní přítomnost a home office

  • Plná osobní přítomnost v práci

Co můžeme v datech pozorovat?

Současný vývoj

Od přelomu dubna a května 2021 se práce na plný home office značně snižuje, a to ze 16 % až na podzimních 7 %. Na vrcholu podzimní vlny využívalo home office 10 % pracujících plně. Práce na plném home office se držela stabilně na úrovni 8 až 9 %, v posledním zkoumaném týdnu však vidíme nárůst o tři procentní body na 12 %. Částečný home office je potom využíván dalšími 8–9 %. Přitom home office pro lidi starší 50 let a pro lidi, co mají člena domácnosti z rizikové skupiny, by mohl výrazně snížit i v dalších týdnech přechod omikronu do rizikové populace. Oproti minulosti zároveň méně lidí zůstávalo doma kvůli karanténám, ošetřovným a uzavírkám provozů. Tři čtvrtiny (71 %) pracujících docházelo každý den na pracoviště v polovině února. To je mnohem více než v předchozích vlnách epidemie, kdy se jednalo jen o 45 až 60 % pracujících.


Co byste měli vědět (interpretace)

Průměrný člověk, který přejde na home office, redukuje zhruba 15 kontaktů týdně. Lidé na home office totiž nejen omezí své kontakty s kolegy, ale klesá u nich intenzita i celé řady další aktivit: méně často chodí do obchodů, jezdí MHD, docházejí k lékaři i méně často se navštěvují s rodinou a přáteli.

Home office ale brzdí i absence podpory firem ze strany vlády. Práce z domova je spojena s náklady na straně zaměstnance (energie apod.). Některé státy umožňují tyto náklady saturovat bez větší administrativy paušálem, který funguje jako nedaněný příjem zaměstnance.

Využívání home office brzdí nechuť zaměstnanců. Naše data ukazují, že u lidí, kteří pracují z domova, častěji dochází k nárůstu úzkostí a depresí. Hypoteticky díky sociální izolaci a rozpadu pracovního a soukromého života. K jeho zavedení je potřeba i metodická podpora ze strany zaměstnavatelů.


Srovnání s minulostí

Jarní vrchol epidemie postavil řadu pracovně aktivních Čechů mimo výkon práce a zároveň řada lidí přešla na práci z domova. Plně či částečně využívalo home office více než 30 % těch, kteří nebyli aktuálně mimo svoji práci. Výsledkem bylo, že od března do poloviny května 2020 se na pracovišti plně vyskytovala méně než polovina pracovně aktivních Čechů. Od poloviny května klesal jak podíl výpadků v práci, tak využívání home office.

Během podzimu 2020 se z domova nepracovalo v takové míře jako na jaře a na přelomu listopadu a prosince se pak podíl lidí plně na home office dále snížil (z 16 % pracovně aktivních během první půlky listopadu na 13 %). Během února 2021 přetrvávala poměrně nízká míra využívání home office, která se stabilně (s výjimkou vánočních svátků) držela už od konce listopadu. Z domova v jednotlivých týdnech pracovalo kolem 13 až 15 % zaměstnanců a OSVČ a dalších 8 % částečně. Změna přišla až v březnu, kdy v týdnu od 8. března z domova plně pracovalo 18 % lidí (a dalších 9 % částečně), tedy dokonce o něco více než na podzim.


Jak se liší skupiny obyvatel

Práce z domova je během epidemie dlouhodobě nejvíce rozšířena v odvětví IT a financí. Ačkoli pracující z těchto oborů zároveň uvádí jedny z nejnižších výpadků práce z důvodu dovolených a dalších, na pracovišti se díky rozsáhlým home office vyskytují nejméně často. Nejnižší míru využívání home office uvádějí pracující z odvětví, v nichž je možnost výkonu práce z domova omezená – státní správy (zejména v části sociálních služeb a zdravotnictví) a průmyslu, výroby a zemědělství.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé využívají ve větší míře home office, a proto je jejich osobní přítomnost v zaměstnání výrazně nižší. V menší míře také čelí výpadkům práce. Kromě omezenějších možností home office má epidemie tvrdší finanční dopad na nižší vzdělanostní skupiny, epidemie je tak v tomto smyslu zasahuje dvojnásobně.


Metodické poznámky

Respondenti, kteří se označili jako zaměstnanci či OSVČ, byli dotázáni, zda v minulém a předminulém týdnu byli osobně přítomni v práci, pracovali na home office či se u nich tyto možnosti kombinovaly půl napůl. Nakonec mohli uvést, že v daném týdnu nepracovali. Text výše popisuje situaci jak z hlediska přítomnosti na pracovišti, pro niž jsou vedle míry home office relevantní také výpadky práce (nevykonávání práce z důvodu dovolené atd.), tak z hlediska možnosti pracovat z domova, o níž vypovídá poměr osob na home office vůči pracujícím na pracovišti (tedy s vyřazením výpadků práce).

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8
DATA Z GRAFŮ KE STAŽENÍ (proporce odpovědí a počty respondentů, celkově a ve skupinách)