Studie

Z výzkumu Život během pandemie byla vydána řada analytických zpráv zabývajících se postoji, chováním a životními podmínkami Čechů během epidemie. Kompletní přehled zpráv je dostupný na výzkumném blogu, níže je zařazen výběr nejnovějších.

Tvorba tohoto dashboardu byla podpořena grantem TAČR ETA Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů (TL04000332). Mezi další výstupy tohoto projektu patří níže uvedené analytické studie a zprávy zabývající se aktuálními otázkami nastavení daňových politik.

Analýzy postojů a chování během epidemie

Vnímání vládních opatření a vliv představ o epidemii na jejich přijímání

Daniel Prokop, Lucie Marková (říjen 2020)

Výzkumná zpráva z šetření Život během pandemie ukazuje, jak byla na podzim 2020 českou veřejností hodnocena opatření proti šíření nákazy koronaviru – jak reálně zaváděná, tak další možná. Zkoumána byla vnímaná účinnost opatření i komplikace, které by lidem přinesla.

Testování a očkování na koronavirus: motivace a bariéry

Michaela Kudrnáčová, Daniel Prokop (prosinec 2020)

Výzkumná zpráva se zabývá postoji k testování a očkování na koronavirus. Popisuje, jaký byl v závěru roku 2020 zájem o testování a očkování mezi různými skupinami obyvatel, a ukazuje, že motivaci k testování zvyšuje kompenzace ztraceného příjmu v době karantény i dostupnost testovacího místa.

Analýzy a studie k dopadům daňových politik

Dopady zrušení superhrubé mzdy na daň z příjmů placenou zaměstnanci

Klára Kalíšková, Daniel Münich, Michal Šoltés (září 2020)

Pracovní list určený pro veřejnou diskusi obsahuje výpočty dopadů vládou oznámeného záměru zrušení superhrubé mzdy na zaměstnance. Ukazuje, že z poklesu příjmů státního rozpočtu způsobeného zrušením superhrubé mzdy (přibližně 80 mld. Kč ročně) by téměř čtvrtina přilepšila desetině zaměstnanců s nejvyššími příjmy. Desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami by si polepšila v lepším případě o 100 Kč ročně.

Vyhodnocení dopadů návrhů na zrušení superhrubé mzdy

Štěpán Jurajda, Klára Kalíšková, Daniel Prokop, Michal Šoltés (listopad 2020)

Pracovní list předkládá grafické znázornění dopadů čtyř návrhů na zrušení superhrubé mzdy. Rozebírá, k jakým nákladům veřejných rozpočtů a daňovým odvodům zaměstnanců by vedly jednotlivé návrhy, a ukazuje, jak se tyto dopady liší dle výše výdělků.